Backstugan Skavebo

under Kättilstorp i Kättilstorps rote

1798 kommer fd Torparen Josef Larsson f.1771 och Stina Persdotter f.1754 till stugan med 2 barn. Stina dör i Barnsbörd 1803 och Josef gifter om sig 1804 med Marit Andersdotter f.1790 som kommer från Prästgården i Ölmstad. Dom får 4 barn innan Marit avlider 1813 av Magplåga. 1818 gifter Josef om sig igen med Anna Petersdotter f.177? och som kommer från Reaby Tykagård i Gränna. Anna dör 1840 av Förkylning och 1842 flyttar Josef till Fattighuset. Stugan skall enligt anteckning rivets därefter. Mer forskning, historia och bilder kommer….. Boende på Skavebo.