Soldattorpet Soldattorp 26 Liljetorpet

under Torkelstorp 1:3 i Torkelstorps rote

Första gången torpet nämns i kyrkböckerna är 1681-1683 då soldat Nils Nilsson bodde där. Och sista som bodde där är soldat Lars Johan Magnusson Lilja f. 11/9 1844. Han kom som dräng från Flättinge Nedergård. 30/10 1869 gifte han sig med Johanna Matilda Vikström f. 2/2 1844 som kom från Ölmstad Prästgård. Dom fick 8 barn varav ett var dödfött. 1904 flyttade Lars Johan med hustru och 2 barn till Lgh Västerlund Nr 1 på Torkelstorps ägor. Huset nedmonterades 1898 för flytt till Västerlund på Torkelstorps ägor. Sonen Gustav Henning f. 20/1 1885 bodde kvar till 1905 då han flyttade till Hakarp. Husgrunden syns tydligt samt spisröse med mycket spistegel. Ladugårdsgrunden är och så väldigt tydlig ca 45 meter NV upp i backen.