Välkommen till
Skärstad  torpinventering

Sidan är under uppbyggnad.

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Skärstad Socken. I dagsläget finns det 165 gårdar och 449 torp, backstugor och lägenheter inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till resterande. Förteckning till höger visar hur vi indelat Skärstad och den bygger på 1727 års kyrkliga indelning i rotar. Programmet är under uppbyggnad och det kan finnas felaktigheter som vi matat in, så kommentera gärna så att vi kan rätta till det. Samtliga Gårdar, Torp och Backstugor kommer att besökas och GPS-koordinater fastställas. Alla ställen framtill år 1940 kommer att matas in.

Alla ställen kommer ur kyrkoböcker, Lantmäterikartor mm. Så därför kanske Ni inte känner till en del ställens riktiga namn, men även namnet enligt folkmun, kommer att finnas med och går även att söka på. Ni kommer också se att vissa ställen inte ligger under rotrar och gårdar som idag gäller, då vi följt 1727 års rote system. T.ex Ekeberg (Katteberg) som idag ligger på Mykinges mark, då låg som utmark under Hillinge. Men använd sökfunktionen eller gå direkt på kartan, så kommer det att fungera.

Prioritet 1: är att få samtliga ställen på kartan. Det är över 400 ställen så det kommer att ta ett par år.
Prioritet 2: är att skriva in fakta om stället, lägga in bilder/kartor på platsen och ev. personer som bott där. Kommer att ske fortlöpande.
Proritet 3: är att skriva in historier om varje stället.

Klickar man på en rote visas vilka gårdar som finns i roten samt att kartan zoomas in och centreras på gården som gett roten dess namn. Klickar man sedan på en gård i roten zoomas kartan in på gården och under gårdsnamnet visas de torp och backstugor som finns under gården.    Klickar man sedan på ett torp eller en backstugan så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård.  Torp, Backstuga, Soldattorp och Lägenhet.  Kulturminne.

Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

Om Du har fotografier på torpen och människorna som bott där eller har historia nedskriven eller vill berätta om, så kontakta oss eller skriv en kommentar i gästboken. Vi kan scanna av dessa på plats vid besök om Ni inte har det digitalt på dator. Gå till ”Kontakt” rutan i höger ovan kant, så finns kontaktinformation där.