Torpet Spinkarebo

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. Mycket fint spisröse och lite av grundstenarna finns kvar. Åkrarna runt torpet har namnsatts på kartan som Spinkarebos. Torpet finns benämnt i 1600-tals handlingar men upphör helt 1786 då torparen Olof Johansson f. 1731 och hans hustru Brita Jönsdotter f. 1740 flyttar till Kättilstorp.