Lägenheten Romnarp Östra 1:2

under Romnarp Östra 1:1 i Rävlinges rote

1933-34 bygger sonen på gården Klas Johansson f.1904 huset till sitt stundande giftermål 1934 med Anna Johansson f.1900 från Svarttorp. 1939 flyttar Klas och Anna in i faderns hus, som avlidit samma år. Klas och Anna driver gården vidare där. 1939 köper stenarbetaren Einar Johansson f.1897 och Margareta Magnusson f.1901 huset Dom kommer från Ekskogen i Siringe. Dom har med sig 3 barn. 1946 skiljer sig paret och Margareta flyttar till Stockholm. Samma år flyttar hushållerskan Sonja Sylvia Ryd f. 1908, från Svarttorp in. Under 1960-talet flyttar Einar vidare till Vireda och hushållerskan till Uddebo i Lekeryd. Boende på Romenarp Östra 1.2