Lägenheten Rosendal

under Sandvik Norrgård 2:1 i Edeskvarnas rote

År 1926 köper och flyttar Mjölnaren Axel Reinhold Karlsson f.1870 och hustrun Jenny Matilda Andersdotter f.1873 med 5 barn från Kvarntomten på andra sidan vägen. Mjölnaren har själv byggt sitt nya hus. Men redan 1930 flyttar Mjölnarfamiljen till Öggestorp där han blir Mjölnare på Kvarnen Sjöberg. Huset säljes till Rektor Edvin Stigmar, som är rektor i Lund och har det som sommarboställe.