Backstugan Okänd Backstuga

under Rävlinge i Rävlinges rote

Tydliga grundrester kvar och även rester av spisröset. Finns med på karta från 1925. Vidare forskning kommer att ske, vem som kan ha bott där.