Lägenheten Skogslund

under Hov Nygård/Mellangård i Hovs rote

1922 byggs Skogslund av förvaltaren på Lyckås, Johan Lambert Lunden f.1892, Han flyttar själv aldrig in, utan hyr ut huset åt fd. Soldaten från soldattorp 21/22 på Hov, Karl Johan Ekblom f.1865 med hustrun Emma Förstedt f.1861 och 4 barn. 1927 köper Karl Johan, Skogslund, då förvaltaren Lunden flyttar från Lyckås till Örebro. Karl Johan avlider 1927 av Blodbrist och Emma bor kvar till sin död 1944 då hon avlider av Hjärnblödning. 1938 flyttar från Ljungarum, sonen Predikanten / div.arbetaren Gideon Ekblom f.1898 med hustrun Naemi Palm f.1902 och 6 barn. Dom får ytterligare 2 barn innan dom 1949 flyttar ut till Visingsö. Efter dom kommer 1949 från ”Kullen” nygifta hemmasonen Nils Arvid Henry Karlsson f.1906 och från Jönköping hustrun Signe Elisabet Gertrud Johansson f.1911. 1991 avlider Nils Arvid Henry och hustrun flyttar till Huskvarna. Boende på Skogslund.               1923 Avsöndring Skogslund.