Gården Bosgård Södergård 4:1

under Bosgårds rote

Bosgården finns antecknad redan i 1533 års Småländska Landskapshandlingar. Bosgård Södergård var från början 1 gård med 2 brukare och löd under Lyckås framtill 1881 då Laga Skifte genomfördes. Då delades gården på 2 ägare varav den ena fick flytta ca 700 meter ned mot Vättern.