Soldattorpet Soldattorp 36 Lugnatorpet

under Rävlinge i Rävlinges rote

Första boende som finns noterad på torpet är när Soldat Jaen Håkansson antages till torpet. Han finns där mellan åren 1662 – 1693. 1872 kommer sista soldaten dit från Berghem Hallagård och det är drängen Gustav Petersson Lugn f.1852. Han gifter sig 1874 med pigan Johanna Ekelund f.1848 från Hulsingstorp. Dom får 6 barn innan dom flyttar till soldattorp 32 på Siringe Södergård år 1903. Torpet finns kvar under många år fast ingen bor däri. Rivs på 1920-talet. Länk till boende på soldattorp 36 Länk till 1923 köper Karl Säf i Rävlinge soldattorpet av Lyckås Länk till 1903 överlåtelse av torpet till Greve Hamilton