Torpet Funkebo Lilla

under Säby Nedergård i Säbys rote

1787 kommer från soldattorp Nr 19, Stora Funkebo, den avskedade soldaten och änklingen Anders Danielsson Säbom f.1732 till det nybyggda torpet med sonen Måns f.1765. Måns är Döv och Blind. 1797 gifter han om sig med Ingeborg Larsdotter f.1732 som kommer från Säby Nedergård. Sonen Måns flyttar 1793 till Fattigstugan. Ingeborg dör 1797 av Huvudsjuka. 1807 avlider Anders av Ålderdomssvaghet. Namnet Lilla Funkebo blir efter 1867 endast Funkebo då Stora Funkebo rivets. Sista fasta boende på torpet är Hästskötaren Gustav Henning Gustafsson f.1897 från Säby, som kommer dit med hustrun Anna Axia Aqvelina Nilsson f.1889 och 3 barn. 1936 flyttar dom vidare till Hakarps Säteri. Härefter blir det sommarstuga av torpet och idag 2022 är det jaktstuga.