Backstugan Gransberg, Gransbo

under Rävlinge i Rävlinges rote

1864 kommer från Harjet, torparen och änklingen Isak Andersson f.1815 till sin nybyggda backstuga. Året därpå 1865, gifter han sig med pigan Johanna Gustava Johansdotter f.1831 och som kommer från Lekeryd. Dom får en son August f.1873. 1889 avlider Isak av Lungsot och Gustava bor kvar där tills hon år 1907 flyttar vidare till Försörjningshemmet. Sonen August som med tiden kommit till Barnarp och har bildat familj med 3 barn, låter torpet stå kvar och vistas där ibland tills det inte längre går att bo där. Enligt Augusts barnbarn förföll och revs stugan ner runt 1935-36. 1889 Bouppt Isak Andersson