Lägenheten Björkliden

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1920 avstyckas tomten från Kärr och snickerifabrikören Elof Nilsen börjar bygga sitt hus. 1922 gifter sig  Elof Nilsen f. 1880 från Kärr med Märta Maria Johansson f. 1898 från Huskvarna och flyttar in. Dom får 2 döttrar. 1928 flyttar dom till Strandgården. Sista i kyrkböckerna registrerade boende är fd Arrendatorn från Ängsberg, Gustav Natanael Johansson f. 1867 och hans hustru Klara Svensson f. 1875 som kommer dit med 2 barn. Gustav Natanael går bort 1939 och 1952 dör Klara. Gustav Natanael har en son Industri idkare Gunnar Johansson f. 1907 som 1939 gifter sig med Dagny Knutsson f. 1916 och som är hemmadotter från Rudu Kronogård. Dom tar över fastigheten och får 3 barn, Uno, Inger och Tommy. Hustrun Dagny dör 1986 och Gunnar flyttar till Skärstadals Ålderdomshem, där han dör 1995.