Backstugan Smedens (Stridens)

under Krakarp Kronogård i Säbys rote

Karl Petersson Kula f.1810, arbetar som dräng på Broddstorp då han träffar Stina Svensdotter Qvarn f.1815, från Edeskvarna och som nygifta 1846 flyttar dom in i den nya backstugan på Krakarp. Stina har med sig en oäkta dotter Johanna f.1840 och dom får en dotter, Hedvig f.1847, som tyvärr bara lever ett år. Karl försörjer familjen som smed. 1867 flyttar dom vidare till Jönköping. 1866 flyttar från Bst Gravskogen, soldatänkan Lena Magnusson Gren Strid f.1829 in med sina 3 barn. 2 av barnen dör i scharlakansfeber år 1870. Änkan Lena bor ensam kvar till sin död 1904 och dör av Ålderdom.