Backstugan Mossen (Brita på Lea)

under Rävlinge i Rävlinges rote

Rester av spisröse funnet, men grunden har schaktats ut. Första noterad på Mossen kommer på 1790 talet till stugan från Berghem och är Per Persson f.1761 och Anna Persdotter f.1759 med dottern Marit f.1793. Dom får en dotter till Anna f.1798 men som dör av Hosta redan 1799. Samma år flyttar dom vidare till Tolarp. De sista på Mossen kommer dit 1813 från Klostret på Hulan och är änkan Sara Larsdotter f.1776 ihop med barnen Brita Olofsdotter f.1805 och sonen Lars Olofsson f.1808. i Hfl står skrivet att Sara ”Föder sig med spinnare, liten och fattig”. Men Sara avlider av Förkylning 1840. Dottern Brita bor kvar till sin död 1888, då hon avlider av Ålderdom. I Herbert Karlsmos anteckningar står skrivet att hon kallades för ”Brita på Lea”. Boende på Mossen.