Kulturminnet Lintorkningsgrop

under Flättinge Skattegård 1:7 i Flättinges rote

Lintorkningsgrop, rektangulär, 2,5 * 1,5 meter. Den västra sidan utgörs av berg medans de övriga sidorna är kallmurade.