Gården Flättinge Skattegård 1:12

under Flättinges rote

Flera Skattegårdar finns och platser skall fastställas.