Torpet Svängen T

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

När torpet Kohagen revs, så byggdes Svängen som blev ett dubbeltorp. Vilket år det byggdes är osäkert men runt 1805. All mark till Svängen låg på andra sidan vägen och troligen är att namnet Svängen kommer därifrån, där Kohagsstugan låg, som just låg i en lång sväng. (Där Göran Johanssons hus och såg ligger). Torphuset flyttades år 195? till Hillinge backen och blev Hemvärnsgård. Mer text kommer............