Lägenheten Kristineberg

under Vättersmålen Norrgård i Torkelstorps rote

1905 ansöker Johan Magnusson i Torkelstorp om avsöndring från Vättersmålen Norrgård, att ett stycke mark, under benämningen Kristineberg undantages. Inga boende finns antecknade i kyrkoböckerna fram till 1948 1907-1939  är ägaren Lars Johan Magnusson i Torkelstorp. 1939-19»» är ägaren Oskar Fredrik Hultgren.