Gården Rudu Frälsegård före 1765

under Rudus rote

Frälsegården låg från början uppe i Rudu By och flyttades ut runt 1765-67 till andra sidan vägen där den har sin plats än idag.
Det var Mårten Håkansson f.1702 och Ingeborg Jonsdotter f.1713 som gifte sig år 1730 och med åren fick 11 barn. Vid utflyttningen 1765 hade dom med sig 8 barn.
Mer historia kommer…………………………
1765-1775 Rudu delning.
Boende på Rudu Frälsegård före 1765.