Gården Drättingehult

under Drättinges rote

Finns med på karta över Lyckås 1773. Tydligt spisröse med en Rönn mitt i. 7-8 meter öster ut finns jordkällaren kvar med stora granar inuti. På andra sidan vägen finns grundrester av uthus/ladugård.