Gården Larstorp

under Alarps rote

Torpet kraftigt igenväxt. En dålig skylt finns vid husgrunden. Jordkällaren ca 30 m Ö om spisröse med vackert, delvis igen rasat valvtak finns kvar. Husgrunden övertäckt med mossa och sly, men grunden kan skönjas. 50 meter NV finns ladugårdsgrunden kvar och synlig. Även ”avträdets” placering skönjes 18 m NV från torp stugan. Backstugan finns inget kvar efter, där den beboddes senast 1852 och förmodligen revs därefter.

Torpet troligen nybyggt första åren på 1600 talet. Torpet bebott enl Hfl. 16?? av Anders Hansson som dog där ??/9 1693. Sista boende som kom från Ölmstad 1912 var Oskar Emil Johansson *3/9 1870 och hans hustru Amanda f. Lilja *30/3 1870 och dom hade 7 barn. Han var arrendator på torpet och även byggnadssnickare. 1922 flyttade dom till Hakarp.