Gården Käldran

under Siggarps rote

1643 30/10 var här jordesyn och en laggill käldra upprättades där Hillinges ägor, Siggarps ägor, Mårtenstorps ägor möts.
Källret finns kvar efter nästan tre och ett halvt århundrade! Kanske beror detta på den mystik och vidskepelse som råder omkring rågångar och källor.
Någon har berättat om ett gammalt talesätt: ”Om någon flyttar på käl- lerstenar och ej rättar till dem i sin livstid, så får han springa runt och ropa (sen han är död): Här skall källerstenen stå! Här skall källerstenen stå!”