Lyckås Station

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Lyckås Station byggs 1894. 1932 fick Anders Thulin köpa marken och huset för 1.500 kr. Sista tåget på Gripenbergsbanan gick 1935 och då lades stationen ned och Anders Thulin 64 år gammal bodde kvar i huset till sin död 1955. Anders hustru Amanda bodde kvar till sin död 1961.