Torpet Bäckmöllan

under Drättinge i Drättinges rote

Första boende på Bäckmöllan kom från Ölmstad och var torparen Anders Jönsson f. 1783 med hustrun Sara Svensdotter f.1779 och en son. Dom fick ytterligare 2 barn på torpet innan dom 1808 flyttade till Bäckanäs. Bäckmöllan var ett så kallat dubbeltorp och hade stundtals 2 torpare samtidigt. Och när det bara var en torpare så hyrde man ut den andra delen. Bäckmöllan var namnet men i dagligt tal kallades det för Becksmälla.