Soldattorpet Hällestorpet

under Hulsingstorp i Alarps rote

Finns på karta 1729 över Hulsingstorp. Var Knekthåll Nr 38. Efter Soldat Ramberg 1744 flyttades torpet till ny plats. Cirka 100 meter väster ut.