Lägenheten Randsbo

under Bosgård Norrgård 1:2 i Bosgårds rote

Byggs 1926 som sommar boställe åt Forstmästaren (Jägmästare) Anders Svartz f.1887 i Jönköping.