Backstugan Mobergslyckan

under Skålabro i Karsnäss rote

Första boende är avskedade soldaten Peter Brun f.1790 som kommer från Soldattorp Nr 10 på Brunkulla år 1827, tillsammans med Annika Persdotter f.1798. Dom har med sig 3 barn och får ytterligare 2 barn. Redan 1830 flyttar dom vidare till Rudbergsstugan på Rudu Kronogård. 1868 kommer drängen Sven Moberg f.1822 från Ringsberg. Han är döv och fattig. Försörjde sig som snickare och tillverkade bl.a. möbler. 1896 flyttar han till Fattigstugan. Sista boende är fd torparen Fredrik Magnusson Siren f.1843 och hans hustru Anna Sofia Lek f.1844. Dom kom 1897 från Stora Krafshemmet och flyttade tillbaka dit året efter.