Backstugan Sandsjö

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1878 kommer Frans Andersson Sandberg f. 1852 och hustrun Charlotta Hellgren f. 1851 från torpet Sjöholmen med en son och flyttar in, dom får under åren 6 barn till. När han flyttar in i Sandsjö tar han sig namnet Sandberg. Ett barn Gustav Hjalmar drunknar 10 år gammal. 3 barn dör 1890 av Scharlakansfeber, 1, 5, och 7 år gamla. 1911 friköpet han Sandsjö och 1912-1913 bor familjen på Sandholmen, då han bygger nytt hus på tomten. Frans dör 1924 av Sockersjuka och Charlotta dör 1935 av Hjärnblödning. 1914 köper Frans loss ytterligare en tomt som bebyggs och 1915 gifter och flyttar sonen Aron Sandberg f. 1891 med Signe Richt f. 1887. Signe kom från Norra Solberga. Dom får 3 barn. Aron går bort 1960 och Signe bor kvar till sin död 1973.