Backstugan Fröjdens

under Fingalstorp 1:3 (fd Rumperyd) i Siggarps rote

1894 kommer Johannes Fröjd f.1841 och Lotta Johannesdotter f.1834 med 2 barn, från soldattorp Nr 23 hit till sin nybyggda backstuga. Lotta dör av Magkräfta 1904 och 1923 avlider Johannes av Ålderdom. Därefter får backstugan förfalla. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Fröjdens Bst