Backstugan Kvarntomten

under Edeskvarna Södergård 6:1 i Edeskvarnas rote

År 1919 kommer Mjölnaren Axel Reinhold Karlsson f.1870 med hustrun Jenny Matilda Andersdotter f.1873 och 8 barn från Hanefors Kvarn hit. Kvarntomten köper han av Henning Jansson på Edeskvarna Södergård. När han bor där bygger han på andra sidan vägen ett nytt hus på Sandvik Norrgård, som får namnet Rosendal och kallas även för Kvarnstugan. Huset på Kvarntomten revs under senare delen av 1920 och blev åter åker. Inga spår efter tomten finns kvar.