Gården Rävlinge 1:9

under Rävlinges rote

År 1831 försäljer Erik Reinhold Adelswärd på Lyckås 1/8 Mtl av Rävlinge, till Anders Jonsson f.1795 och som kommer från Ölmstad. Han bygger nytt på nuvarande plats och 1832 gifter han sig med Stina Magnusdotter f.1798 från Makebo i Järsnäs. Dom hinner få 4 barn innan dom flyttar vidare till Järsnäs.
Sista brukaren på gården är Herbert Karlsson f.1900 och hustrun Linnea Nordholm f.1909 som kommer med 2 barn från Gränna, Ingvar f.1935 och Bengt f.1938. Herbert är arrendator på gården och hans bror Lantbrukaren Martin Karlsson i Hakarp äger gården.
Boende på Rävlinge 1.9