Torpet Klåben 1

under Rävlinge i Rävlinges rote

Klåben som namn, nämns i en Småländsk Landskapshandling 1698. På karta finns torpet med på 1730 som ett litet torp. Första funna personen på torpet i kyrkoböcker är reservsoldaten Jöns Andersson f.1724 och Ingeborg Jönsdotter f.1728 från Flättinge Nedergård som 1749 gifter sig och flyttar in. Sista familjen kom dit 1929 från Haurida och var Josef Gustavsson f.1890 med hustrun Anna Helena Josefina Svensson f.1901. Dom hade med sig 3 barn, Gustav f.1925, Holger f.1926 och Maj f.1928. 1966 flyttar Josef med fru vidare till Lekeryd och sonen Holger blev kvar till slutet på 1990 talet då han flyttade till Nyelund i Lekeryd. Holger var känd under hela sin levnad för att åka runt och sälja honung mm. Länk till boende på Klåben 1