Backstugan Axatorpet

under Eskilstorp 1B i Torkelstorps rote

När soldaten Per Larsson Ax, på Soldattorp Nr 26 (Liljetorpet) dör i oktober 1839 bor änkan kvar på soldattorpet till år 1841, då hon flyttar hon in på Axatorpet med 5 barn. Där lever hon till sin död 23/2 1870, 66 år gammal. Spisröset finns men det är svårt att tyda grunden.