Backstugan Lönnstorpet

under Hulsingstorp i Alarps rote

Från Soldattorp Nr 38, kommer Mattias Lönn f.1786 och Ingeborg Nilsdotter f.1791 till backstugan med 3 barn. 1847 dör Mattias av Slag och 1856 avlider Ingeborg. Sista boende är Avskedade Soldaten Sven Johan Nord f.1819, från Soldattorp Nr 38 som kommer dit med Anna Jonasdotter f.1818 och en son. 1895 avlider Anna av Bröstsjukdom och 1896 dör Sven Johan av Lungsot. Boende på Lönnstorpet