Torpet Arnabo

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. Torpgrund ännu inte funna. Torpet finns med i kyrkoböcker från 1600-talet. Sista boende är tegeldrängen Nils Ljunggren f. 1759, från tegelbruket som blir torpare här tillsammans med sin hustru Brita Persdotter f. 1758. Dom har med sig 2 barn och får ett tredje på torpet. 1791 flyttar dom till Siringe Mellangård. Härefter finns inte torpet kvar.