Gården Önnarp 2

under Solbergas rote

1879 finns att läsa i Grenna Tidningen att Lyckås säljer 5/8 Mtl Önnarp. Laga skifte utförs 1880-81 på Önnarp och gården delas upp och denna gård byggs och säljs till änklingen från Vättersmålen Norrgård, Johan Karlsson f.1826 som har med sig 4 barn. 1898 avlider Johan av en Bröstsjukdom. Men året innan, 1897, gifter sig sonen Emil f.1870 med hemmadottern från Ölmstad Mellangård, Emma Johansdotter f.1876. Dom får 8 barn varav 2 dör av Sockersjuka. Emil avlider 1950 och 1962 dör Emma. Gården fortsätter att gå i släkten genom sonen Herbert Johansson f.1908.
Mer historia och bilder kommer………….
Boende på Önnarp 2.