Gården Rudu Kronogård 2:3 (Pusta)

under Rudus rote