Backstugan Mossen

under Råby i Råbys rote

Första boende på backstugan kommer från Lilla Hägnen år 1858. Det är Johan Persson Flink f.1815 och Ingeborg Jonasdotter f.1816 och 4 barn. 1892 avlider Ingeborg av Influensa och Johan flyttar 1895 till backstugan Italien i Gisebo. Sista boende är från torpet Liden i Hov och är August Karlsson f.1885 och Wanda Johansson f.1888 med 3 döttrar. Dom får 1 dotter till och 1937 flyttar dom till Kisarödjan. Backstugan får därefter förfalla och idag finns bara en tydlig grund kvar.                               Boende på Mossen.