Lägenheten Hagalund

under Kaxholmen i Pickarps rote

1910 köper Brita Johannesdotter f. 1835 tomten Backstugan, ”där Klingastugan ligger på” för 260 kr, och i SÖ delen av tomten kommer Hagalund nu att ligga. 1910 påbörjas också bygget av Hagalund och 1912 flyttar sonen Snickeriarbetaren August Johansson f. 1877. Han kommer med hustrun Ellen Josefina Johansson f.1877 och 2 barn från Ljungarum. August är född i Klingastugan som låg 60 m NV om Hagalund. August dör redan 1914 av Lungsot. Ellen Josefina dör 1959. August mor Brita och systern Jenny Johannesdotter f. 1871, som är sömmerska och som bor i Klingastugan, flyttar också in i Hagalund. Under åren 1914-1949 har Ellen Josefina haft många hyresgäster i huset. Sonen Karl Gustav Alrik f. 1907 gifter sig 1949 med Rut Hulda Elsie Abrahamsson f. 1913 från Vena och dom tar då över huset.