Lägenheten Solbacken (EYA-gård)

under Bosgård Norrgård 1:2 i Bosgårds rote

1919 avstyckas Solbacken från Bosgård Norrgård och försäljs för 500:- till Stadsingenjör Einar Adell, som hade det som sommarbostad. Kallades för "Eya-gård", där Eya var initialerna för Einar o Yngva Adell.