Torpet Gisebo 2:1

under Strand i Rudus rote

Första gången i kyrkböckerna så är det Nils Persson f.1610 med hustrun Kerstin Jonsdotter f.???? som nämns. Dom får en dotter Ingeborg f.1681. Nils dör 1713 i den otroliga åldern av 102 år, 6 månader. Hustrun går ej att finna mer uppgifter om. År 1705 gifter sig dottern Ingeborg med Håkan Nilsson f. 1678, från Hultarp. Dom får 4 barn. Inte förrän cirka 1830 skrivs det som Översteboställe samtidigt med Strand och Gisebo brukas från 1814 under Strand. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Gisebo 2-1 Översteboställe.