Backstugan Strandskogsstugan

under Bosgård Södergård 2:2 i Bosgårds rote

Backstugan finns med på kartan vid Storskiftet 1778 men finns ej länge kvar på 1803 års karta. Inga rester finns att se av stugan idag. Första att finna på backstugan, är i död böckerna och det är Kerstin som avlider 1682. Sista boende kommer från Soldattorp Nr 18 på Säby och är avskedade soldaten Sven Jönsson f.1715 med Britta Esbjörnsdotter f.1710 och 2 barn. Sven avlider samma år som dom kom hit. 1787 avlider Brita av Ålderdom. Efter det rivs troligen stugan ned. Boende på Strandskogsstugan.