Backstugan Täppan

under Botarp Nedre i Karsnäss rote

När brukaren på Nedre Botarp 1834 avslutar sitt arrende flyttar han till Bst Täppan. Det är Lars Johannesson f.1787 och Ingrid Jonasdotter f.1799 som med 4 barn kommer dit år 1834. Dom får 3 barn till på backstugan. Men på våren 1843 avlider Lars av förkylning. Ingrid bor kvar till sin död 1876 då hon går bort i sviter efter en lunginflammation. Sista boende kommer dit 1925 och är nygifta Karl Georg Valdemar Blomdahl f.1894 med hustrun Anna Emilia Karlsson f.1899. Dom kommer bägge från Rudu Södergård där dom tjänat som dräng och tjänarinna. 1928 flyttar dom till Huskvarna och därefter rivs stugan.