Lägenheten Strandvallen

under Rudu Frälsegård efter 1765 i Rudus rote

1913 köper Elis Nyström marken från Rudu Södergård och bygger där sitt hus. 1913flyttar hans far och mor från Norrköping, fd Garnhandlaren Anders Herman Nyström f.1852 med hustrun Sigrid Anna Katarina Nilsson f.1854 in på Strandvallen. 1919 kommer från Jönköping sonen Elis Nyström f.1884 och flyttar in i huset. Han planterade 1914 in 700 äppelträd, huvudsakligen på kärnstam och inleder därmed Skärstadalens fruktodlings epok som varar än idag. 1922 gifter sig Elis med Brita Hällström f.1901 från Norrköping. Dom får 3 döttrar. 1970 avlider Elis. Britta bor kvar till sin död 1993. Mer historia och bilder kommer….. 1913 avstyckning Strandvallen. 1914 avstyckning Strandvallen tillägg. Boende på Strandvallen.