Gården Kaxholmen

under Pickarps rote

Kaxholmens gård finns antecknad redan på 1500 talet. När det blev regementskvarters mästare boställe har inte fastställts men det fanns enligt Jönköpings Regementes ant. redan så tidigt som 1760 talet. Men under alla år har det funnits arrendatorer och brukare till gården.
1910 delades Kaxholmen upp i 8 lotter och Regementsbostället såldes till Fläskhandlare Sven Petersson i Jönköping. Hans son Musikdirektör Sven Gideon Petersson blev också delägare.
Sista hyresgästen 1919-1920 var Karl Viktor Nordström f. 1869, hans systrar Matilda Sofia Nordström f. 1852 och Emma Kristina Nordström f. 1860 samt fosterdottern Klary Gustava Eleonora Hellberg f. 1892. Dom kom från Hakarp och flyttade till Skansen nr 2 på Rudu Södergård.
Därefter revs Regementsbostället.