Torpet Åkersberg

under Säby i Säbys rote

År 1869 kommer från torp Nystugan på Skärstad Prästgård, Daniel Johansson f.1825 och hustrun Anna Brita Jönsdotter f.1823 och 3 barn till det nybyggda torpet. Dom bor kvar till 1883 då Daniel och Anna Brita flyttar in hos gårdssmeden Lindblad på Bst Björkenäs på Säby. Sista boende är fd torparen och änklingen från torpet Jarlsbo, Johan Edvard Johannesson f.1865 som kommer dit 1930. Han avlider 1958. Därefter är torpet sommarbostad. Torpet finns kvar idag men är obebott.