Lägenheten Marielund

under Berghem Lilla Östergård Röängen i Berghems rote

Stugan flyttades hit från Haurida i början på 1900-talet för att bli Tegelmästarboställe. Första som kom dit kom från backstugan Rosenberg och var tegelslagaren Oskar Lundqvist f.1857 och Ida Blad f.1860 med 3 barn. Dom bodde kvar till 1905 då dom flyttade tillbaka till Rosenberg. Mer historia och bilder kommer….. Marielund Tegelmästarbostället.