Backstugan Högaberg (Andreas stuga)

under Gestra Västergård 3:5 i Gestras rote

Första boende var avskedade soldaten Nils Johan Eld Qvick * 1810 - † 1869. Han flyttade dit 1860 med sin hustru Maria Nilsdotter * 1808 - † 1871 samt 2 barn. Bägge avled på backstugan. Sista boende var Anders Petersson * 1827 - † 1889.Han flyttade dit med hustrun Anna Nílsdotter Qvick * 1836 - † 1874 samt 4 barn. Bägge avled på plats. Dotter Anna Maria * 1873 bodde kvar till1890 då hon flyttade till Jönköping.