Backstugan Berghem 8:12 Tages hus

under Berghem Skattegård i Berghems rote

Mer historia och bilder kommer…..